Asi 50% Čechů pozitivně posuzuje ekonomickou situaci

V České republice, v posledních několika letech, centrum provádí výzkum veřejného mínění zjistit postoje občanů o hospodářské a politické situaci v zemi.

Tento rok nebyla výjimkou a ukázala se za nejlepší výsledky za posledních dvacet let. Asi 50% respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni jak s materiální situací, tak se situací v zemi jako celku.

Stojí za zmínku, že v loňském roce, jako optimistická reakce bylo asi 38%, což ukazuje, že za rok v poměrně velké části české populace příjmy rostou, zvýšení kupní síly, a nebojí se ztráty zaměstnání, a jsou přesvědčeni, zítra den.

V podstatě jsou to obyvatelé velkých měst

Ve většině případů se jedná o lidi s vyšším a středním vzděláním, mladé a středního věku, žijící v Praze a dalších velkých průmyslových městech, a to zejména v Plzeňském kraji. Odborníci na vědomí, že je v této kategorii platů lidí nad průměrem, s tím výsledkem, že si mohou dovolit vyšší kvality výrobků, včetně potravin, aby turistických výletů během prázdnin, jakož i zrušil každý měsíc určité množství finančních prostředků.

34% respondentů zvolilo možnost Střední, což znamená, že vidí, jak dobré a špatné strany v současné ekonomické situaci, a pouze 14% dotázaných uvedlo, že ne. V podstatě se jedná o osoby, které nemají kvalifikovanou specializaci, trvalé pracovní místo nebo dostávají minimální mzdy.

Dá se tedy dospět k závěru, že v České republice se ekonomická situace zlepšuje s každým rokem a to pozitivně ovlivňuje kvalitu pobytu občanů. Přirozeně tato situace přispěla k tomu, že rostoucí počet zahraničních firem raději investovat do české ekonomiky, otevírání nových podniků, vytváření pracovních míst, zlepšení infrastruktury měst a obcí. Jedním z problémů, které v současné době existují v zemi, je nedostatek pracovníků, což ukazuje, že v budoucnu budou růst mezd.

Čtěte více:
zvětšení prsou Brno diskuze;