V České republice bude přidělena finanční prostředky na sociální bydlení

V České republice je Ministerstvo pro rozvoj vyvinula nový program s názvem Výstavba, podle kterého regiony budou každoročně přidělovány finanční dotace na výstavbu a rekonstrukce sociálního bydlení, zatímco každý rok celková výše investice do výstavby bude dvě miliardy korun. Pokračování textu V České republice bude přidělena finanční prostředky na sociální bydlení

Česká republika projednala problematiku rostoucího odlivu kapitálu

Každoročně je v České republice evidováno stále více a více nových firem, a to není překvapující, protože se zlepšením ekonomické situace se země stává pro zahraniční investory atraktivnější. Navíc stávající právní předpisy a nízké zdanění přispívají k úspěšnému podnikání. Pokračování textu Česká republika projednala problematiku rostoucího odlivu kapitálu