Češi studovali migraci živočichů a rostlin na Zemi

V jednom velmi známého a oblíbeného časopisu v České republice, ale publikoval článek o dvou českých vědců.

Peter koblihy a Jan Pergl prozkoumali téměř celý svět, a dospěl k závěru, že flora a fauna velmi dobře migrují z místa na místo.

Takový pohyb je zvláště převládající v pobřežních oblastech ostrovů, a nese s sebou nejen dosud neznámých druhů živých organismů, ale také nemoci, které jsou pro člověka velmi nebezpečné. V vědeckou publikaci podrobně popisuje místo, kde se cizí rostliny a zvířata mohou žít a metody boje proti nim. To není vždy na flóru a faunu nesou pozitivní vibrace.

Například na území České republiky s novými typy oceli ambrózie, bolševníku a akácie ze světa rostlin a mýval a norků ze zvířete. Co dělat s čeští ekologové jsou již zkoumání a dokonce nabízejí několik variant, jak řešit s neobvyklými pohledy. A co je nejdůležitější, vědci řekli, že nezničil místní ekosystém, který vyvinula v průběhu mnoha staletí.