Česká armáda opět půjde do Afghánistánu

V říjnu letošního roku budou opět poslána do Afghánistánu, aby změnili své kolegy, kteří již šest měsíců pracovali na základě Bagramy.

Skupina sto šedesát devět vojáků bude poslána do Afghánistánu pro službu v rámci pomoci spojencům.

A doba jejich pobytu v Afghánistánu na jaře roku 2018 skončí. Takový termín byl vypočítán tak, aby vojáci neměli čas si zvyknout na nové místo a navázat úzkou spolupráci s místním obyvatelstvem.

Pro českou armádu má však tento směr v práci vždy zvláštní význam. Koneckonců, služební cesty, které mají charakter vojenského konfliktu, nemohou být plně předvídány. Toto je vždy velmi nebezpečný a neočekávaný úkol. Takže při vydávání příkazu ke složení těch, kteří opouštějí tuto část, jsou vzaty v úvahu osobní vlastnosti člověka.

A Češi jít sloužit v Afghánistánu, pak vycouvat hrdinu a pak po velmi dlouhou dobu dostávat pomoc od státu jako náhradu za těžkou službu.