České Brno, bylo parkoviště starých lidí

Před několika měsíci při stavbě jednoho z pavilonů našli dělníci nečekané pohřby.

Po příchodu archeologů se ukázalo, že jsou to pozůstatky lidí a jejich život, datované kamenným a železným věkem.

Taková událost okamžitě získala v televizi velkou publicitu a stala se velmi oblíbená u místních obyvatel. Archeologové dostali vše, co tam bylo, a přivezli do muzea další zpracování a následné výstavy.

Před několika lety byly takové výkopy již provedeny a také nebyly daleko od stejného místa. Odborníci jsou nyní více přesvědčeni ve svých domnělách, že to bylo tady, že před miliony lety bylo parkování starověkých lidí.

A tato skutečnost již velmi silně vyvolává pocit hrdosti u všech Čechů. Proto čím více o tom hovoří v televizi, tím více lidí bude vědět, že jejich území se stalo slavným dlouho předtím, než se na ni objevily první civilizace v moderním slova smyslu. Takové výkopy mohou naznačovat, že Češi mají hlubší historii, než dnes známe.