Čeští vědci odhalila známých značek

Jak se ukázalo v průběhu zvláštního vyšetřování, produkty téže značky značně liší co do kvality v různých zemích Evropské unie.

Například v Německu a Rakousku salámy obsahují mnohem více masa v jeho složení, než stejných výrobků na Slovensku, v České republice a Maďarsku.

Toto velmi hněvá obyvatele třech posledně jmenovaných zemích, protože se domnívají, že mají plné právo požívat stejných výhod jako u Němců. A kvalita výrobku v celém Evropském společenství by měla být stejná.
V tomto ohledu jsou čeští vědci předložila návrh Evropskému parlamentu o zřízení návrhu zákona, který bude upravovat kvalitu výrobků ve všech zemích Evropské unie.

A je možné, že to bylo díky rozsáhlé veřejné činnosti vykonávané podle aktivistů, bude tento požadavek považovat za v blízké budoucnosti. Po přijetí takového zákona je již oddělování zemí pro některé kategorie. Každý by se měl rovnat té či oné míře. To umožní dodržovat základní pravidla Evropského společenství.