Energeticky úsporné domy pro každého českého

Každý rok stále více lidí chce žít ve svém domově, aby cítili plnost života.

A téměř každá druhá osoba souhlasí s tím, že vezme státní podporu na vybudování svého domu podle inovativních energeticky úsporných projektů. Z důvodu takové autonomie obyvatelé dostávají bezplatnou elektřinu získanou Liberecký kraj ze slunce nebo větru a stát snižuje spotřebu elektrické energie v celkovém ukazateli.

Program na podporu výstavby energeticky nezávislých domů bude trvat do roku 2021 a díky velmi vhodnému postupu pro vydávání všech dokumentů mohou všechny nechat žádosti Moravskoslezský kraj o tuto pomoc.

Často díky státní podpoře se staví nejen domy, ale i celá osada, kde se lidé spojují a chtějí vybudovat samostatné město se všemi potřebnými sociálními službami, ale plně automatizované a nezávislé na nakupované elektřině.

Je obtížné získat takovou pomoc?

Pokud by se v roce 2016 podniky, které se zabývají přípravou dokladů pro státní dotaci, samy odrazovaly od svých klientů, protože postup byl příliš byrokratický, pak v roce 2017 se Olomoucký kraj počet těch, kteří chtějí získat dotace, zdvojnásobil.

Takže poté, co stát přidělí finanční pomoc, budete muset poskytnout doklady o tom, že bydlení bylo postaveno v souladu s potřebnými požadavky.

A pokud jste již vybudovali svůj dům a pak jste se rozhodli Pardubický kraj získat odškodnění od státu, pak musíte také poskytnout veškerou příslušnou dokumentaci.

Docela často se lidé shodují na tom, jak si co nejvíce poskytnout veškeré potřebné zdroje, nezávislé na něčem. Například k získání čisté vody k pití, mnoha vykopávacím otvorům Plzeňský kraj a vynechání extrahované kapaliny přes speciální filtry, mohou vypít to, co zbyly. A díky státní podpoře se každý z nich může snadno pokusit něco postavit pro sebe a své děti.