Od března 2016 bude probíhat trajekt z Holešovic v Carlin

Dobrou zprávou pro Pražany. Již brzy na jaře tohoto roku, je plánováno pokračovat provoz na trajektu z Holešovic do Carlin.

Připomeňme si, že trajekt začal křižování v roce 2015 a poslední sezóně musel nést desítky tisíc cestujících. Vzhledem k tomu, že iniciativa byla velmi populární a ziskový, bylo rozhodnuto pokračovat cestu trajektu, jakmile přijde jaro.

Údajně, místní úřady rozhodly o prodloužení smlouvy s Pražským námořní společnosti po dobu 10 let. V rámci této smlouvy bude probíhat od trajektu z Holešovic do Carlin. Připomeňme si, že to je druhá v řadě, přívoz, který bude probíhat v hlavním městě České republiky. Také je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že self-Praha 7 nebyl schopen financovat údržbu vozidla (do 1,4 mil Kč za rok), tak finanční podpora v této věci měl smírčího soudce.