Prognóza hospodářské komory v České republice

Česká ekonomická komora analyzovala a zveřejnila prognózu růstu HDP a zvýšení mezd. Podle údajů v běžném roce se platy zvýší o více než 8,5% a růst HDP nejméně o 4%.

Jak víte, počátkem tohoto roku se zvýšila průměrná mzda, která v současné době činí 30 265 korun. Vzhledem k tomu, že většina zaměstnavatelů se potýkají s nedostatkem zaměstnanců, budou muset reorganizovat výrobu, zavádět nové technologie, aby nedošlo ke snížení objemu výroby.

Kromě toho se snaží udělat vše pro to, aby přilákaly pozornost jak pracovníků, tak vysoce kvalifikovaných odborníků, pro které nabízejí vyšší platy a také zlepšují pracovní podmínky.

To se týká zejména zemědělců zabývajících se výrobou zemědělských produktů, protože v době sklizně je jedním z problémů právě nedostatek pracovníků.

Stále více pracujících migrantů přichází do země

Přirozeně zvýšení mezd přitahuje pozornost zahraničních migrantů, kteří přicházejí do České republiky za účelem získání zaměstnání, nejčastěji jsou to právě občané východních zemí. Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že každý rok v zemi otevírá více nových společností, které jsou ve vlastnictví, a to jak místní podnikatele i zahraniční, která má pozitivní vliv na růst HDP a snížení nezaměstnanosti, která v současné době stojí na 3%, a to je nejlepší ukazatel mezi všemi zeměmi EU.

Kromě toho se Česká národní banka rovněž provedla studii a zveřejnila prognózu, že letošní hospodářský růst bude ve výši 3,9% a v roce 2019 – 3,4%.

S ohledem na příjmy obyvatelstva, budou postupně zvyšovat, a to i teď kupní síla Čechů je na poměrně vysoké úrovni, o čemž svědčí i daty, že lidé začali kupovat různé zboží, a také, aby se velký problém, nákup nemovitostí. Vzhledem k tomu, že v některých městech České republiky poptávka po bytech a bytech překračuje nabídky, dochází ke zvýšení jejich hodnoty. Největší nárůst cen se projevuje v Praze, kde se v uplynulém roce jejich náklady zvýšily o 18% a nyní jeden metr čtvereční v průměru stojí 75 tisíc korun.