Rozpočet České republice byl uzavřen bez deficitu

Letos poprvé v posledních několika letech, rozpočet České republiky bylo uzavřeno bez deficitu, a to navzdory skutečnosti, že plánovaného schodku 70 miliard korun.

Toho bylo dosaženo díky za určitých okolností, které jsou růst ekonomiky, změny v daňovém systému, stejně jako finanční prostředky přidělené na rozvoj Evropské unie.

S ohledem na zajištění pracovních míst, tento rok byl jeden z nejlepších, protože je zapsána v centru zaměstnanosti byly pouze ty osoby, které jsou s největší pravděpodobností nechtějí pracovat.

V současné době v České republice nejsou žádné ruce, a, v mnoha průmyslových odvětvích, jako je medicína, vzdělávání, nemluvě o zkušené řidiče, prodavače, číšníky a dalších profesí.

V letošním roce výrazně zvýšit mzdy a sociálních dávek, a pokud jde o příští rok, mnozí ekonomové nestaví příliš optimistické předpovědi, protože přijala rozpočet počítá se schodkem 60 miliard korun, ale doufají, že ekonomika se bude dále rozvíjet.