Syrských studentů v České republice

V loňském roce přijala Česká republika projekt s názvem “Nová elita” pro syrské studenty, kteří přešli jako uprchlíci.

Osmnáct lidí bylo testováno, důkladně testováno na bezpečnost, stejně jako zkoušky pro základní znalosti.

Byli zapsáni do vyšších vzdělávacích institucí České republiky a současně obdrželi stipendium na živobytí.

Ale po prvních třech měsících, jeden ze studentů opustilo studii, aniž by vysvětlil, proč se po šesti měsících stejně jako druhý student, který se naučil jazyk trochu, zastavil studovat, ale to bylo někde v zahraničí Česká republika. A poslední – třetí student byl vyhnán za neúčasti a špatné známky. Zbývajících patnáct mladých lidí, kteří jsou dokonale schopni zakořenit českou společnost a přijmout svou kulturu a tradice.

Mohli tak říct, že jsou schopni eurointegrace, a tak budou mít šanci na šťastnou a prosperující budoucnost v této zemi. A i když některé zanedbávání ze strany Čechů stále, syrští studenti snažit se dávat pozor na to a snaží se dokázat, že jsou to lidé, stejně jako všichni ostatní.