V České republice bojují proti nelegálnímu zaměstnání

Podle statistik v současné době v ČR nelegálně zaměstnává více než 250 tisíc lidí, převážně cizinců, kteří sem přišli z různých zemí při hledání práce. Je třeba poznamenat, že ve většině případů se jedná o pracovní migranty ze zemí, které nejsou součástí EU.

Odborníci poznamenávají, že se zlepšením ekonomické situace je nelegální trh práce aktivnější, protože v téměř všech odvětvích je nabízeno velké množství volných pracovních míst.

Mnoho podnikatelů navíc čelí situaci nedostatku pracovníků, což samozřejmě negativně ovlivňuje další rozvoj společnosti.

V tomto ohledu jsou nuceni zvýšit mzdy, ale nikdo neuspěje, protože některé oblasti činnosti si nemohou dovolit kvůli konkurenci.

Tito pracovníci jsou placeni méně než oficiální plat

Proto, i přes to, že potřebují práci, upřednostňují nelegální zaměstnání, protože tyto pracovníky jsou placeny mzdy, alespoň o 40% nižší než oficiální. V roce 2017 provedli úředníci činní v trestním řízení více než deset tisíc inspekcí, což vedlo k odhalení velkého počtu nezákonných agentur práce, kterým byla uložena značná částka pokut.

V letošním roce v České republice pracuje méně než 500 agentur v porovnání s loňským rokem, což bylo ovlivněno zpřísněním požadavků. Kromě toho bylo identifikováno asi tři tisíce lidí, kteří pracovali bez povolení a nebyli oficiálně registrováni, z nichž dva tisíce byli cizinci.

Z nelegální pracovní činnosti stát nejprve trpí, protože zaměstnavatelé neplatí příslušné daně, kvůli nimž rozpočet každoročně neobdrží značné finanční prostředky.

Podle prognóz odborníků se v blízké budoucnosti zvýší počet cizinců, kteří hledají práci.

Tyto faktory budou ovlivněny některými faktory, jedním z nich je růst mezd, včetně minima, a poskytování velkého počtu volných pracovních míst jak pro zaměstnance, tak pro vysoce kvalifikované specialisty.