V České republice budou nové elektrické nabíječky

V posledních letech v mnoha zemích, včetně České republiky, jedním z problémů je životní prostředí, a to zejména ve velkých průmyslových městech, kde znečištění vzduchu překročí přijatelnou norem několikrát.

Důvodem je především provozní podniky, stejně jako z výfukových plynů velkého počtu automobilů, které jsou v městských ulicích nečinné. Česká vláda dělá vše pro zlepšení této situace, pro kterou jsou přijímána různá opatření.

Kromě toho se obyvatelé začali preferovat více ekologicky šetrných druhů dopravy, jako jsou auta poháněných elektromotory, jízdní kola, na kterých majitelé více cyklostezek vybudovaných a otevřel nové nájemní položky, stejně jako rostoucí počet čerpacích stanic pro vozidla na elektrický pohon.

Jak bylo známo, společnost EnergyCloud vyvíjí přístroje, jejichž jedinečností je, že s jejich pomocí doma můžete rychle nabíjet auto.

Doba nabíjení se sníží na jednu hodinu

Pokud nyní trvá nejméně dvanáct hodin, pak podle vývojářů tohoto zařízení, s pomocí obnovitelných zdrojů energie to bude až jednu hodinu.

Ze slov majitele firmy Tomáš Jelínek vyšlo najevo, že pro tento projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytla dotaci, jejíž výše byla jedenáct milionů korun.

Kromě toho také poznamenal, že ve společnosti se zabývá vývoj softwarových odborníků spolu se studenty z některých univerzit. Podle předběžných údajů se poprvé bude takové zařízení být v prodeji na začátku příštího roku, takže elektrický náboj je úspornější, což zvýší poptávku po tomto druhu dopravy.

Je třeba poznamenat, že v České republice je dobře vyvinuté výrobu osobních automobilů a náhradních dílů, které jsou dodávány na domácím trhu a vyváženy do mnoha zemí po celém světě. Výrobky automobilového průmyslu jsou základem českého exportu a podle statistik je jeho podíl 12%. Současně je třeba poznamenat, že česká ekonomika je za posledních osm let stále více závislá na vývozu automobilového průmyslu.