V České republice dostávají ženy více než muži

Navzdory tomu, že v posledních letech v České republice se počet žen, které užívaly vyšší vzdělání se zvyšuje, podle statistik, dostávají nižší mzdy než muži. Pro tento ukazatel v zemi patří k nejvyšším v Evropě, za jediným Estonsku.

Rozdíl v platu je téměř 22%. Jedním z důvodů tohoto diskriminace je, že ženy jsou nuceny přerušit svou kariéru v době vyhlášky, jako vyučování dítěte, někdy trvat dlouhou dobu.

Při jmenování do pozice muže nebo ženu, preference je téměř vždy kladen na silnější pohlaví.

Ve většině případů, ženy zvolit takovou profesi jako pedagog, zdravotnický personál, stejně tak jako mnoho tvrdě pracují v sociálních struktur. Je známo, že tato práce je charakteristická vysokými platy.

Možná, že z tohoto důvodu, mladé dívky v České republice získala dobrou vysokoškolské vzdělání, nechte pracovat v jiných evropských zemích, které vedly k lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy.