V České republice je nezaměstnanost ve výši 2,9%

V současné době mezi hospodářsky rozvinutými zeměmi zaujímá Česká republika první místo z hlediska zaměstnanosti, o čemž svědčí skutečnost, že nezaměstnanost je nižší než 3% http://www.rychlapujcka-is.cz/.

Takže v posledních dvou letech podle tohoto ukazatele zaujímá Česká republika vedoucí postavení mezi zeměmi tvořícími EU. V důsledku toho dochází k neustálému růstu mezd, protože podnikatelé a zemědělci jsou nuceni zvýšit platy zaměstnanců a pracovníků, aby přilákali jejich pozornost.

Odborníci na vědomí, že představitelé mnoha společností se potýkají s nedostatkem vysoce kvalifikovaných odborníků, které brání dalšímu rozvoji podniků, zejména těch, zabývající se výrobou různých druhů zboží.

Faktem je, že s každým cílem se stále více poptává český výrobek jak na tuzemském, tak i na zahraničním trhu, protože má kvalitní a cenově dostupné ceny.

Nejnáročnější zaměstnání na trhu práce

Například, zvyšující se počet zemědělců a preference zemědělců pro výrobu biopotravin, které neobsahují chemické přísady, v důsledku zvýšené poptávky, a to i přesto, že jejich cena je vyšší. Samozřejmě, pro mechanické zpracování bez použití chemikálií jsou vyžadovány další pracovní ruce. Totéž platí pro průmyslové podniky, jejichž poptávka po produktech také neustále roste.

V současné době je nejoblíbenější profese jsou svářeči, kuchaři, číšníci, stavební dělníci a řidiči, včetně kontroly nákladních automobilů.

Samozřejmě, že zvýšení mezd ovlivněn skutečností, že rostoucí počet cizinců přichází do ČR za prací, často se jedná o občany východních zemí. Odborníci také na vědomí, že se zlepšením ekonomické situace a zvýšení počtu obyvatel z příjmu, méně mladých profesionálů se stěhují do jiných zemí při hledání lepších pracovních podmínek, a to se týká různých profesí, včetně lékařů, kteří ještě před pár lety, preferovaných jít do zahraničí.