V České republice jsou čtyři procenta cizinců

Na konci roku 2017 bylo odhadnuto, že v České republice, tam bylo asi 520 do 7000 cizinců, což představuje čtyři procenta z celkového počtu obyvatel země.

Pro Evropu, toto číslo je poměrně nízká, neboť z dvaceti osmi zemí, Česká republika je na devatenáctého počtu cizinců, kteří tam žijí.

Můžeme tedy říci, že v českých ústavech a dalších vzdělávacích institucí, je zde docela dost studentů ze zahraničí.

Nejpočetnější jsou Slováci a Ukrajinci. Jsou to právě tyto země vykazují největší zájem v České republice, a to nejen jako studenti, ale i jako pracovní síly.

Proč Česká republika nikoho neopustí?

Dá se říci, že v České republice je malý počet cizinců, protože nejsou zájem místních obyvatel k trvalému pobytu.

A přestože Češi jsou přátelští a dobrosrdeční k pobytu turistů, jsou zcela nespokojeni s těmi, kteří budou žít s nimi navždy. A v případě, že Slované stále spokojeni s Čechy jako sousedé, všechny ostatní vnímat s velkou obavou.

Proto, aby dohnat s Německem, ve kterém více než deset procent obyvatel jsou cizinci, se Česká republika bude muset tvrdě pracovat, aby se stala šetrnější k těm, kteří chtějí žít ve své zemi.

I když vzhledem k tomu, že v České republice existuje velké množství cizinců z asijských zemí, považují jejich země bezpečnější proti teroristickým útokům než v jiných evropských zemích, které jsou otevřeny pro všechny uprchlíky bez jakýchkoliv omezení.

Takže pokud vezmeme v úvahu Českou republiku tím, že péči o své občany, pak tento postoj k cizincům, je pochopitelné, že je to země, která dala závazky vůči Evropské společenství, odmítnutí obecných požadavků příčin nespokojenosti.

Ale k dnešnímu dni, vláda České republiky se stále více zaměřuje na to, co řekne své lidi, než ve všech ostatních evropských zemí, kteří již trpí skutečností, že velký počet cizinců umožněno usadit se na jeho území.