V České republice plánuje vyrábět elektromobily

Každý rok na silnicích evropských zemí bude zvyšující se počet vozidel vybavených elektrickými motory.

V první řadě, bude to zlepšení situace s čistotou vzduchu, protože navzdory různých společných projektů, vyřešit problém znečišťování ovzduší není možné.

V České republice, dvě z nejúspěšnějších společností Škoda Auto, která zaujímá vedoucí pozici ve výrobě automobilů, stejně jako ČEZ se rozhodl vytvořit společný projekt, jehož cílem je výroba ekologicky šetrných vozů.

Nyní je čas na silnicích v České republice takový malý počet vozů, důvodem pro to je na nich vysoká cena, nedostatečný počet nabíjecích bodů, stejně jako relativně malou kapacitu baterie, které neumožňují na jedno nabití, aby se dlouhé cesty.

Země má 70 dobíjecích stanic a jejich počet nestačí, a proto se zástupci společnosti ČEZ budou zabývá výstavbou plnicích bodů. Společnost vůz počítá s tím, že po deseti letech, objem prodeje těchto vozidel bude o 25%.