V České republice vzrostly mzdy

Podle informací Rychlapujcka-is.cz, v České republice je růst mezd pozorován již několik let, což samozřejmě pozitivně ovlivňuje růst kupní síly.

Stojí za zmínku, že v prvním čtvrtletí letošního roku se průměrná měsíční mzda ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšila o 8,6% a v současné době činí 1210 eur.

Odborníci poznamenávají, že se jedná o nejvýznamnější nárůst platů za posledních deset let.

Pokud jde o spotřebitelské ceny, obecně rostly zanedbatelně, v důsledku čehož se skutečný příjem obyvatelstva zvýšil o 6,5%.

Vyšší příjmy pro obyvatele Prahy

V současné době jsou nejvyšší mzdy obyvatel hlavního města, které v průměru dostávají více než 1,5 tisíc eur za měsíc, zatímco v Karlovarském kraji je tento údaj na úrovni 1040 eur. Je také třeba poznamenat, že v současné době vykazuje Česká republika nejnižší míru nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními zeměmi EU.

Jedním z problémů, kterým čelí manažeři podniků a firem, je nedostatek jak vysoce kvalifikovaných odborníků, tak pracovníků, což neumožňuje rozšiřovat výrobu, a to i přesto, že jejich výrobky jsou na domácím i zahraničním trhu poptávané.

Specialisté poznamenávají, že nejvyšší platy zaměstnanců pracujících v oblasti výpočetní techniky a výpočetní techniky a nízké mzdy se často týká odvětví služeb, zejména hotelnictví a restaurace.

Mezi nejoblíbenější profese patří řidiči těžkých vozidel, pro které jsou podnikatelé ochotni zvýšit mzdy. Zvýšení platů ovlivnilo skutečnost, že každoročně při hledání práce v České republice dochází k rostoucímu počtu cizinců, často z východních zemí.

A pokud před několika lety většina z nich našla práci v zemědělském sektoru, pak v tomto roce jsou častěji organizováni pro průmyslové podniky, stavební průmysl a služby. Kromě toho je třeba poznamenat, že počet Čechů, kteří chtějí odejít do jiných zemí při hledání lepších pracovních podmínek, se snížil.