V ČR jsou platy státních zaměstnanců průměrně 33 tisíc korun

V České republice roste mzda, a to se týká jak veřejného, ​​tak soukromého sektoru. Podle průzkumu provedeného v tomto roce průměrné platy zaměstnanců státních struktur vzrostly více než soukromé platy http://www.rychlapujcka-is.cz/.

V současné době dostávají zaměstnanci vládních agentur platy o 14,2% více než v loňském roce a průměrná mzda činí 32 723 korun. Zároveň více než 10% zaměstnanců a zaměstnanců obdrží platy více než 46 tisíc korun, samozřejmě to platí pro osoby, které zaujímají manažerské pozice, stejně jako pro nejoblíbenější specialisty.

Zaměstnanci státních struktur zvýšili v průběhu roku dvakrát mzdy. Pokud jde o soukromé firmy, průměrná úroveň platů je zde zhruba 32 tisíc korun, což je o 7,3% vyšší než v roce 2017.

Míra nezaměstnanosti stále klesá

Je také třeba poznamenat, že v současné době má země nejnižší míru nezaměstnanosti, v důsledku čehož v některých podnicích není dostatek pracovníků. V tomto ohledu jsou manažeři společnosti, zejména ti, kteří se zabývají výrobou různých výrobků, nuceni zvyšovat platy a vytvářet lepší pracovní podmínky.

Hlavním důvodem je, že české výrobky jsou velice žádané, a to jak na domácím, tak na mezinárodním trhu, pro které je třeba rozšířit objemy výroby.

Nedostatek zaměstnanců je zaznamenán také v odvětví služeb, v obchodě, ve stavebnictví, nemluvě o zemědělství, zejména v létě, kdy mnoho Čecha odebere dovolenou.

S nárůstem mezd v zemi přišly do země více pracovní migranti, nejčastěji z východních zemí. Nezanedbatelným faktorem je, že je zaznamenáván rostoucí počet soukromých podnikatelů, pouze v letošním roce se jejich počet zvýšil o 17 tisíc a dosáhl více než jednoho milionu podnikatelů.

A to se týká různých sfér činnosti, včetně medicíny, farmy a dalších směrů. Nejvíce všichni podnikatelé registrovaní v Praze.