V Praze probíhala soutěž taxikářů

Před nějakou dobou v Praze prošly testy taxislužby, ale nevěděly o tom.

Nezávislá společnost, která se rozhodla uspořádat skutečnou kontrolu všech pražských taxislužeb, postupovala následovně.

Objednali dva výlety denně a v noci každému z organizací a zjistili, kdo je nejrychlejší a levnější.

Poslední etapou soutěže bylo zjistit, která společnost se nejlépe vrátí věci, které zákazníci zapomněli. A i když taxikáři ani nepochybovali, že se účastní tohoto druhu soutěže, všichni se zřetelně vyrovnali s povinnostmi. Cestující byli dovezeni do místa určení podle požadovaného času, s rozdílem několika minut od sebe.

A cena se také pohybovala v rámci jedné částky. A co se týče zapomenutých věcí, jen jedna společnost ze všech nevrátila cestujícího, který si nechal sám v autě. Musel jsem zavolat manažera organizace a požádat o vrácení věcí. Ta taška byla dodána spolu s omluvou.