V Praze se koná charitativní akce Srdíčkové dny

Každoročně se v České republice konají různé charitativní akce, jejichž cílem je pomoci těm, kteří to potřebují.

Už devatenáct let třikrát ročně prochází Srdíčkové dn, pořádaný Život dětem. Tento podzim nebyl výjimkou a již 17. září v městských ulicích Prahy dobrovolníci prodávají pera, magnety, srdce a další předměty, jejichž cena nepřesahuje 35 korun.

Získané prostředky budou vynaloženy na děti, které potřebují vážnou léčbu. Tato akce bude trvat celý týden a skončí 21. září.

Podle vůdců charitativní organizace se každoročně na akci podílí více lidí a po celou dobu činnosti se shromáždilo 105 milionů korun.

V loňském roce bylo možné získat 5,5 milionu korun

Zároveň v loňském roce zaznamenala rekordní hodnotu, a to 5,5 milionu korun. Díky tomu bylo možné poskytnout materiální pomoc dětem ze stovek rodin, což je důležitý faktor. Tato akce začala na náměstí Peace a na ní se zúčastnili slavní umělci.

Je třeba poznamenat, že vybírané finanční prostředky jsou přiděleny nejen na provádění operací nebo léčbu, ale také na nákup vybavení, invalidních vozíků pro osoby se zdravotním postižením a prostředky potřebné k ozdravění z důvodu nemoci. V České republice, stejně jako v mnoha evropských zemích, vzrůstá v důsledku nízké porodnosti zvýšená pozornost dětí ze strany státních i veřejných organizací, což svědčí o četných faktech.

Mezi nimi výstavba sportovních areálů, a to platí nejen pro města, ale také pro velké osady, školky a zahrady, které jsou v současné době v zemi nedostatečné, a také zlepšení zdravotnických služeb.

V letošním roce byl prototyp charitativní akce tříletou dívkou, která byla diagnostikována diabetem 2. typu. Dítě je v tomto ohledu závislé na inzulínu, což znamená, že rodiče potřebují dodatečné finanční prostředky na nákup léků, které nejsou plně pojištěny pojišťovnami.