Veteráni v ČR nikdy nezapomínají

Před několika dny si v České republice pamatovali všechny ty, kteří zemřeli nebo zůstali naživu v nepřátelstvích.

Veteráni dostali velkou pozornost a zúčastnili se masových přehlídek a akcí.

Česká mládež považuje za svou povinnost co nejvíce činit pro ty, kteří dali své zdraví a někdy i život, kvůli míru dnes na planetě. Kolik dětí toho času zůstalo bez rodičů, někoho bez otce, někoho bez matky a někoho a úplného sirotka.

Docela strašný čas, který stále nachází místo v našich srdcích. A i když je každý rok méně veteránů, mládež nepřestává ctít vzpomínku na ty, kteří zabránili nepříteli v tom, aby uskutečnili své plány všemi možnými způsoby, a současně přinesli Den vítězství blíže.

Česká republika je vděčná všem, kteří bojovali na jejím území a osvobodili své země od útočníků. Proto je dnes mnoho událostí a koncertů, které každým časem připomínají tyto hrozné časy, když se přehnali po Zemi. Doufejme a zároveň se snažíme opakovat, co se stalo v devatenáctém století.