Vývoj ekonomiky v České republice

Mezi východními zeměmi Evropy je Česká republika druhým z hlediska průmyslového rozvoje.

Hlavní odvětví, které přispívají ke zlepšení hospodářství země, které každoročně doplňují státní pokladnu, jsou strojírenství, chemické výrobky, elektronická zařízení, stejně jako textilní průmysl a mnoho dalších, včetně zemědělství, stavebnictví a služeb.

Kromě toho země věnuje pozornost rozvoji odvětví cestovního ruchu, díky němuž stále více zahraničních turistů přichází do České republiky, kde se vytvářejí všechny podmínky pro dobrý odpočinek a nedávno přitahuje venkovský cestovní ruch největší zájem turistů.

Díky úspěšnému rozvoji zemědělství jsou levné produkty vysoké kvality vyváženy na domácí trh a vyváženy do mnoha států, což pozitivně ovlivňuje nárůst státního rozpočtu.

Na konci prvního čtvrtletí tohoto roku zaznamenala Česká republika přebytek ve výši 16,3 miliard korun, což je o téměř 12 miliard více než ve stejném období předchozího roku.

Tyto ukazatele byly dosaženy díky finančním prostředkům pocházejícím z EU a také kvůli zvýšení příjmu různých sociálních příspěvků a daní. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšily poplatky za DPH o 10%, jejichž celková výše činila 63 miliard korun. Je třeba připomenout, že v roce 2017 růst české ekonomiky dosáhl úrovně 4,6%.

Předpovědi MMF za rok 2018

Předpovědi ekonomického vývoje v České republice v roce 2018 předkládá Mezinárodní měnový fond. Podle údajů poskytnutých fondem bude v tomto roce růst ekonomiky o 3,7%, zatímco příští rok se sníží o 0,5%.

Celková dynamika vývoje ekonomiky je pozitivní, díky čemuž dochází k neustálému růstu mezd a ke snížení nezaměstnanosti, která v současnosti činí 3,5%, což je nejlepší ukazatel mezi všemi evropskými zeměmi. Hlavním úkolem, který nyní čelí české vládě, je zachování takového hospodářského růstu.